ਇਹ ਪੌਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ


2024/03/27 23:02:05 IST

ਘਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਏ

  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ

  ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ

  ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ

  ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪੌਦਾ

  ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਾਂਸ ਦਾ ਪੌਦਾ

  ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਸ ਦਾ ਪੌਦਾ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

View More Web Stories