ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ


2024/03/20 11:27:02 IST

ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

  ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਚ ਦੇਸ਼ ਚ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੇਨ ਅਤੇ ਲਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

  ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੇਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਕ

  ਯਾਮਾਹਾ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਈਕ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ ਲਾਕ, ਯੂ ਲਾਕ ਜਾਂ ਪੈਡ ਲਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗਾ।

ਐਂਟੀ ਥੈਫਟ ਅਲਾਰਮ

  ਐਂਟੀ ਥੈਫਟ ਅਲਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੈਂਸਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਕ ਕਰੋ

  ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

GPS ਟਰੈਕਰ

  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ GPS ਟਰੈਕਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਪੀਐਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਈਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

View More Web Stories