ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?


2024/04/08 15:12:33 IST

ਕੀਮਤ 'ਚ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ

  ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ 'ਤੇ

  ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

70% ਤੋਂ 75% ਤੱਕ ਗੋਲਡ ਲੋਨ

  ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਾਂ NBFC ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 70% ਤੋਂ 75% ਤੱਕ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ

  ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਲੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ

  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ

  ਬੈਂਕ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਤੇ 7.65% ਤੋਂ 8.85% ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

View More Web Stories