ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਸੱਪ


2024/03/13 13:46:16 IST

ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

  ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨ

  ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੱਡੀ

  ਸੱਪ ਸਿਰਫ਼ 200 ਤੋਂ 300 ਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੱਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।

ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ

  ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਤੰਤਰ

  ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰੰਗ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਨ ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੈੱਲਾਂ ਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਡਰੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

  ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਰਵ ਇੰਪਲਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਡਰੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਾਣੀ

  ਸੱਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ 2500-3000 ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ

  ਉੱਤਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬੂੰਦਾਂ ਲਗਭਗ 1000 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

View More Web Stories