ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਖਾਓ ਇਹ ਠੰਡੀ ਤਸਰੀ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ


2024/03/18 11:28:32 IST

ਗਰਮੀ ਦਾ ਭੋਜਨ

  ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਠੰਢਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ।

ਖੀਰਾ

  ਖੀਰਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਲੌਕੀ

  ਲੌਕੀ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੌਕੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਇਤਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੀਤਾ ਫਲ

  ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਸਟਾਰਡ ਸੀਤਾ ਫਲ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ।

ਕਰੇਲਾ

  ਕਰੇਲਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਹੀਂ ਖਾਓ

  ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇਗਾ।

ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ

  ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਦੀਨਾ ਅਤੇ ਧਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤੂ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਸੇਬ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਓ।

View More Web Stories