ਘੱਟ ਲੂਣ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਧਾਰ


2024/03/29 14:08:34 IST

ਨਮਕ

  ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

  ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਖਾਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਮਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਦਿਲ ਤੇ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਓ

  ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਲੂਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਡਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

  ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੂਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਓਸਟੀਓਪਰੋਰਰੋਵਸਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਖਿਆ

  ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਨਮਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਿਹਤਰ ਪਾਚਨ ਸਿਹਤ

  ਨਮਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਘੱਟ ਨਮਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ

  ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਮਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

View More Web Stories