ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਆਦਤਾਂ


2024/03/15 13:10:15 IST

ਸਾਈਲਟ ਕਿਲਰ

  ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਲਟ ਕਿਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਯਮਤ ਚੈਕਅੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਡਨੀ

  ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ

  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ

  ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਆਦਿ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਪੀਓ

  ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਸੋਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ।

ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ

  ਜੇਕਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

  ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਗੋਂ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

View More Web Stories