ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਰੇ ਛੋਲੇ


2024/03/13 11:38:21 IST

ਪ੍ਰੋਟੀਨ

  ਹਰੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਟ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੈ।

ਫਾਈਬਰ

  ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਖਣਿਜਾਂ

  ਹਰੇ ਛੋਲੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਈ, ਕੇ, ਫੋਲੇਟ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ

  ਇਸ ਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ

  ਫਾਈਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰੇ ਛੋਲੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੇ

  ਹਰੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੰਦਰੁਸਤ

  ਫਾਈਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

View More Web Stories