ਕਾਲੇ ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ


2024/03/16 12:10:53 IST

ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ (High Cholesterol) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਾਹ

  ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਾਹ ((Black Ginger Tea) ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ

  ਕਾਲੇ ਅਦਰਕ ਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਚ ਆਕਸੀਟੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲਿਵਰ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ

  ਕਾਲੇ ਅਦਰਕ ਚ ਮੌਜੂਦ ਬਾਇਓਐਕਟਿਵ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅੰਤੜੀ ਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਲਡੀਐਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਣਾਅ

  ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਾਹ ਚ ਅਡੈਪਟੋਜੇਨਿਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ਨ

  ਕਾਲੀ ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਫੈਟ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੈਟਾਬੌਲਿਜ਼ਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ

  ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਾਹ ਚ ਐਂਟੀ-ਇੰਫਲੇਮੇਟਰੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

View More Web Stories