ਇਹ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਾਫ 


2024/03/14 22:58:13 IST

ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ 

  ਖੂਨ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁੱਝ ਫੂਡਸ ਸਰੀਰ ਚ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲਸਣ

  ਐਂਟੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਲ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਲਸਣ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਲ ਸੀਰਮ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਖਰਾਬ LDL ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਰਕ

  ਇਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਲਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੁੜ

  ਗੁੜ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਲਦੀ

  ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਟੌਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੇਬ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੂਦ

  ਸੇਬ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੂਦ ਵਰਗੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੈਕਟਿਨ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਓ।

ਨਿੰਬੂ

  ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚ ਨਿੰਬੂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ

  ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

View More Web Stories