ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਸੜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਆਦਤਾਂ 


2024/04/10 16:41:58 IST

ਜਿਗਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ

  ਲੀਵਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਤ ਦਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਗਰ ਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

  ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ

  ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ, ਖੰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹੀ ਡਾਈਟ ਕਾਰਨ ਲੀਵਰ ਚ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ

  ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਗਰ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਿਰੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ।

ਮੋਟਾਪਾ

  ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੀਵਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ

  ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਸਮੋਕ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਗੋਲੀਆਂ

  ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਵਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੀਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੀਵਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ

  ਰਾਤ ਨੂੰ 8-9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ

  ਪਾਣੀ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੀਵਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਟੌਕਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੌਕਸਿਨਸ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੂਬ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।

View More Web Stories