ਖਰਬੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?


2024/04/04 12:27:15 IST

ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ

  ਖਰਬੂਜੇ ਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ

  ਖਰਬੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਬੀ6 ਅਤੇ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਸਰੋਤ

  ਖਰਬੂਜੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।

ਭਾਰ ਘਟਾਵੇ

  ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਰਬੂਜਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਲ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ

  ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ

  ਦਿਲ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਚ ਖਰਬੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਰੇ ਕੰਟਰੋਲ

  ਖਰਬੂਜਾ ਉੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ

  ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਚ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਫਲ

  ਖਰਬੂਜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਪੇਟ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

View More Web Stories