ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ?


2024/04/05 13:16:22 IST

ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਰੁੱਖ

  ਨਾਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਉੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਚਾਈ 60 ਤੋਂ 80 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ

  ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ?

ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ?

  ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਲੇ ਪਾਈਪ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਲਟਕਦੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਐਂਡੋਸਪਰਮ

  ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਪਾਣੀ ਨਾਰੀਅਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਰੱਖਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਦਾ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ?

  ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

  ਜਦੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਭਾਵ ਰੰਗਹੀਣ ਤਰਲ (ਪਾਣੀ) ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਲਾਈ

  ਪੱਕਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਠੋਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਕੋਨਟ ਮਲਾਈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

View More Web Stories