ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ


ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ

  ਜਿਵੇਂ ਹੱਸਣਾ, ਰੋਣਾ, ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ

  ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਟਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਕੋ ਅਤੇ 10 ਜਾਂ 100 ਤੋਂ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲਓ

  ਗੁੱਸੇ ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਉੱਪਰ-ਨੀਚੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਹ ਛੱਡੋ।

ਧਿਆਨ ਹਟਾਓ

  ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰੋ

  ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੁਹਰਾਓ

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ, ਰਿਲੈਕਸ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

View More Web Stories