ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰ ਚਿੱਟੇ ਕੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ?


2024/04/09 14:48:33 IST

ਡਾਕਟਰ

  ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ

  ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰੇ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹਰਾ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚਿੱਟਾ ਕੋਟ

  ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚਿੱਟੇ ਕੋਟ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ।

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ

  ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਟਾ ਕੋਟ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਕੋਟ ਪਹਿਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚਿੱਟਾ ਕੋਟ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

  ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦਿਨ ਭਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕੇ ਆਦਿ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਚਿੱਟੇ 'ਤੇ ਚਟਾਕ

  ਜੇਕਰ ਚਿੱਟੇ ਕੋਟ ਤੇ ਖੂਨ, ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਛਿੱਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਧੱਬਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

View More Web Stories