ਜਯਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ


2024/03/14 11:34:02 IST

ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਰੁਕੋ

  ਜਯਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ

  ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰ ਦਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ

  ਜਯਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੋ

  ਛੋਟੇ ਇੰਨੇ ਬਣੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇੰਨੇ ਬਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ।

ਇਕੱਲੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ

  ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇਕ ਦਿਨ ਕਾਫਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗਲਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ

  ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ

  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

View More Web Stories